Dikesslåtter

Med våra tre maskiner kan vi utföra dikesslåtter med kätting, slagor och klingor.

Arbetsområden omfattar enskilda vägar, vägsamfälligheter, åkerkanter, skogsbilsvägar samt cykel- och gångbanor.

Med kätting slår vi gräs och sly vid vägar och åkrar för sämre återväxt. Slagor används inom tätbebyggt område för ett prydligare resultat. Klingor används för höjdröjning där grenar och större häckar inkräktar på vägområdet.