Grönyteskötsel

Skötseln omfattar gräsklippning, ogräsborttagning, trimning samt putsning av åkermark och grönytor.

Med våra fyra olika klippare täcker vi det ett stort behov.

Vi har uppdragsgivare som kommuner, företag, driftområdsförvaltare och fastighetsbolag.

  • Klippning av prydnadsgräsmattor och bruksgräsmattor
  • Röjning av sly och gräs vid stoplar, viltstängsel och dammar
  • Klippning av häckar, träd och buskar
  • Putsning av åkermark och högväxta grönytor