Markarbeten

Våra markentreprenader innefattar grävning och schaktning med hjulburna och bandburna grävmaskiner samt lastmaskiner.

Grävmaskiner

Vi arbetar till största delen som underentreprenörer i större projekt. Vi har utfört uppdrag åt till exempel Köpings kommun och NCC Roads. Vi utför markarbeten som dränering av hus, enskilda avlopp och vägdikning. Bland våra redskap finns hydralhammare, asfaltsfräs och sopvals m.m.

Lastmaskiner

Våra tre olika lastmaskiner används till snöröjning, sandning, sopning samt servicemaskiner vid markarbeten. Ditt företag kan även hyra våra lastmaskiner för dina egna ändamål.