Rastplatsskötsel

Vi utför skötsel av Trafikverkets rastplatser åt olika uppdragsgivare i driftområde Örebro, Arboga, Västerås och Eskilstuna.

Uppdraget omfattar städning av toaletter och servicerum, tömning av papperskorgar, skötsel av grönytor och utemiljö året runt. Vi tar även hand om oljning av möbler, fasadtvättning och klottersaning. Våra uppdragsgivare innefattar idag åt Svevia och NCC.