Maskinsoping

Vi täcker det mesta från litet till stort med våra soptjänster. Våra uppdrag innefattar grov-, fin-, vår- och underhållssopning.

Vi har tre traktorbogserade sopmaskiner modell Broddway som använts till sopning av bostadsområden, cykelbanor och smågator. Vår sugande modell Swingo +200 används till trottoarer och underhållssopning av bl.a Köpings centrum, Mälarhammnars lagerstält och parkeringsgarage. Den har även funktioner som ogrässopning, högtryckstvättning och dammsugning. Vi har även en lastbilsbogserad sopmaskin för soping av större gator och vägar som genomfart driftområde Arboga och industrier som Yara, Leax och Mälarhamnar. Med våra tre solvalsar sopar vi av trottoarer, asfalterade vägrenar och korsningar. Vi har utfört sopning i Köping, Arboga, Kungsör med omnejd sen 2005.